30.9.12

Adiós VERANO de 2012...[De un azul limpio que de seco tuvo varias olas y entre todas se dieron la mano muchas veces]Esperaba o ceo unhas choivas que engordasen as uvas e baixo elas esperaban persoas mirandoo.
As parolas tinguíanse de púrpuras linguas maternais de infusións e de herbas
relaxantes acougos e sementas de tantas e tantas pláticas que ambos miraban un sinal
que lles deixase ise gosto quedo, manso do intre pasado.
O presente vívese cada día co consolo, e acoubo, dos momentos que zoupeiros eles, 
os minutos que conduciron a sorrisos, paroladas e outras troulas
Cando a humidade do airo é suficinte, o ceo memoriza as rañas dos avións
e déixanos ver o que só as cartas da navigación indica con liñas.
Logo, aos poucos, defumínanse coma se fose faiando o recordo
Remata cando desparescen e o ar recupera a súa xenuina cor azuis.
Non queda eiquí pois o avión continúa o seu percorrido e prolonga o seu sinal un pouco máis aló.bd

Esperaba el cielo unas lluvias que engordasen las uvas y bajo ellas esperaban personas mirándolo.
Las palabras se teñían de púrpuras lenguas maternas de infusiones y de hierbas
relajantes sosiegos y siembras de tantas y tantas pláticas que ambos miraban una señal 
que les dejase ese gusto quedo, manso del instante pasado.
El presente se vive cada día con el consuelo de los momentos que vagan ellos, 
los minutos que condujeron a risas, charlas y otros festejos
Cuando la humedad del aire es suficiente, el cielo memoriza las pistas de los aviones 
y nos deja ver lo que sólo las cartas de navegación indica con líneas. 
Luego, poco a poco, se difuminan como si fuera fallando el recuerdo
Finaliza cuando desaparecen y el aire recupera su primigenio color azul.
No termina aquí pues el avión continúa su curso y prolonga su señal un poco más allá.bd.