MENDIGANDO...?

LA PICARESCA
Facía moito frío, suficiente como pra levar luvas e calcetíns grosos.
Ninguén arrisca tanto como pra astreverse a mendigar diste xeito;
salvo que a necesidade de manterse con vida obríguelle a iso.
Ou os obriguen a eles.
A pesar diso, a experiencia debe ser terrible
Por quen están sendo humillados e escravizados? BD.[Hacía mucho frío, suficiente como para llevar guantes y calcetines gruesos.
Nadie arriesga tanto como para atreverse a mendigar de esta forma;
salvo que la necesidad de mantenerse con vida le obligue a ello.
O los obliguen a ellos.
A pesar de eso, la experiencia debe ser terrible
¿Por quienes están siendo humillados y explotados?]BD.